faydalı bitkiler
AÇIKLAMA-SİFA
Bu sitedeki bilgiler bir fikir açıklamasıdır. Doğruluğu Bilimsel tıp veya Modern tıp olarak da adlandırılan tıbbi anlayış doğrultusunda kanıtlanmış bilgiler değildir. Mevcut yasalarımızca, yasal tanım içinde ilaç vasfı taşımayan maddelerin tedavi amaçlı olarak kullanılması ve kullandırılması yasaktır.
Şifalı bitkiler
AÇIKLAMA-BİTKİLER

Bitkileri hastalandıktan sonra kullanmaktan çok sağlığımızı korumak maksatlı kullanmak en doğrusudur. Bahsedilen bitkilerin insan sağlığı açısından yararlı yönlerive sözü geçen hastalıklar için faydaları aşağıda bir kaçının adı verildiği eserler kaynak alınarak hazırlanmıştır.

şifalı bitkiler ve faydaları
PHYTO THERAPY
TEDAVİ kelimelerinin birleşmesiyle elde edilen bir terimdir. 1870 – 1955 yılları arasında yaşamış olan Fransız Hekim HANRY LECLERC tarafından kullanıldı. Tıbbi bitkileri ait bilgiler antik çağlardan beri kullanıldığı eski Mısırlılar zamanında anlaşılmaktadır.
şifalı bitkilerle sedef hastalığı tedavisi

FAYDALAR


Tıp asırlardır gelişen teknolji ve bilimle kendisini sürekli geliştiren bir bilim dalı. Şu anda teşhis edilemeyen, bilinmeyen hastalık yok. Sıkıntı onları tedavi edecek Tedavi Maddelerinde. İşte asırlar öncesinden atalarımız tarafından kullanılan ve şu anda gelişmiş avrupa ülkelrinin tamamında, risksiz ve doğal olduğu için kabul gören bitkisel droglar bu noktada yasrdımcı olmaktadır.

“Hıfzısıhha” denen koruyucu hekimliğin gayesi,insanların hastalıklara karşı korumaktır. Hastalıklara karşı korunmanın da temel kaidesi “temizliktir” tir. İnsanlık alemine gerçek anlamda koruyucu hekimliği bahşeden İslamiyet’tir. Ortaçağ Avrupasına tuvalet ve banyo alışkanlığını öğreten Müslümanlardır.

Batı da 542 yılında ortaçağa çıkan veba salgını, mahiyeti bilinmediğinden, kırk sene devam etmiş; yüz milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu tarihten 1862 yılına kadar yirmi beş veba salgını zuhur etmiş; Avrupa nüfusunu yarıya indirmiştir. Halbuki, beri tarafta, İslam peygamberi şöyle buyurdu: “Bir yerde taun (veba) bulunduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bulunduğunuz yerde meydana gelmiş ise oradan da ayrılmayın.“Avrupalı doktorların yüzlerce sene sonra, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme konusunda, keşfedebildikleri “karantina” usulü Resul-i Ekrem (S.A.V) tarafından konulmuş bulundu. Yine hastalık taşıdıkları bilinen hayvanları öldürmede hiçbir günah olmadığını söyleyerek, bazı hastalıkların hayvanlardan bulaştığını ifade etmiştir. Öldürülmesini emrettiği hayvanlardan biride kuduz köpektir. Hz. Peygamber buyuruyor: “Köpek bir kabı yalarsa, onu derhal yedi defa yıkayın; sekizincide toprakla ovalayın.